اخبار

1396/05/11
دکتر مصطفی دلشاد تهرانی از اساتید دانشگاه علوم حدیث و از بنیان‌گذاران آن محسوب می‌شود. برخی از تالیفات وی همچون کتاب مدرسه حسینی به عنوان کتاب درسی در مراکز تربیت معلم تدریس شده است و مجموعه تحقیقات و تالیفات دلشاد تهرانی، وی را مرجع گفتگوهای فراوانی در باب نهج البلاغه و سیره پیامبر اسلام در نشریات و خبرگزاری‌های مختلف کرده است.مصطفی دلشاد تهرانی زاده ۱۶ آذر ۱۳۳۴ تهران نویسنده، محقق و استاد دانشگاه ایرانی است.

وی از اساتید دانشگاه علوم حدیث و از بنیان‌گذاران آن محسوب می‌شود.  

برخی از تالیفات وی همچون کتاب مدرسه حسینی به عنوان کتاب درسی در مراکز تربیت معلم تدریس شده است و مجموعه تحقیقات و تالیفات دلشاد تهرانی، وی را مرجع گفتگوهای فراوانی در باب نهج البلاغه و سیره پیامبر اسلام در نشریات و خبرگزاری‌های مختلف کرده است. کتاب رخساره خورشید وی نیز در بخش حدیث بیست ویکمین دوره جایزه کتاب فصل شایسته تقدیر شناخته شد٬از آثار وی می‌توان به کتاب‌ها و مقالات زیر اشاره کرد:

کتاب‌های سیره

 1. سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر اول، سیره فردی
 2. سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر دوم، سیره اجتماعی
 3. سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر سوم، سیره مدیریتی
 4. سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر چهارم؛ سیره خانوادگی
 5. خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر اول، سیره فردی
 6. خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر دوم، سیره اجتماعی
 7. خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر سوم، سیره مدیریتی
 8. خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر چهارم؛ سیره خانوادگی
 9. خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، مجموع سه دفتر: سیره فردی، اجتماعی، مدیریتی
 10. گزیده سیره نبوی(منطق عملی)
 11. سیره نبوی از منظر امام خمینی

کتاب های تحلیلی و تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 1. جمال دولت محمود: حکومت امام علی(ع)، حکومت موفق تاریخ
 2. دولت آفتاب: اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی(ع)
 3. چشمه خورشید: آشنایی با نهج البلاغه
 4. حکومت حکمت: حکومت در نهج البلاغه
 5. رهزنان دین: آسیب شناسی دین و دینداری در نهج البلاغه
 6. تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 7. کاخ تباهی: ریخت شناسی خودکامگی در نهج البلاغه
 8. دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر
 9. دین و دینداری در نهج البلاغه
 10. آزادی و حقوق انسانی در نهج البلاغه
 11. رایتِ درایت : اخلاق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر
 12. سیره دفاعی امام علی (ع) با تأکید بر نهج البلاغه
 13. رخساره خورشید: سیره امام علی (ع) در نهج البلاغه
 14. تراز حیات : ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه

کتب تربیتی

 1. سیری در تربیت اسلامی
 2. طایر فرخ پی: کمالات انسانی در نهج البلاغه
 3. مزرع مهر: موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه
 4. منظر مهر: مبانی تربیت در نهج البلاغه
 5. مکتب مهر: اصول تربیت در نهج البلاغه
 6. مشرب مهر: روش های تربیت در نهج البلاغه
 7. ماه مهر پرور: تربیت در نهج البلاغه
 8. ارباب امانت: اخلاق اداری در نهج البلاغه
 9. درسنامه اخلاق خانوادگی
 10. درسنامه اخلاق اجتماعی
 11. درسنامه اخلاق زندگی

ترجمه

 1. دومین انقلاب سوسیالیستی

سایر تالیفات

 1. میراث ربوده: تحلیلی بر رویداد سقیفه
 2. مدرسه حسینی
 3. حماسه حسینی و ظهور حقیقت آدمی
 4. نهضت حسینی، عزت حسینی
 5. پیشگاه حقیقت: کربلا و عاشورا، راه ها و انتخاب ها
 6. عارض خورشید: مقدمه ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی
 7. دولت مهدی(ع)، سیرت مهدی(ع)

 

 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !